ข่าวสารคุณกิจจาให้สัมภาษณ์ รายการ พารู้พารวย วันที่ 10/11/2562