ข่าวสาร

  • chic republic store

    2021-04-16T03:07:13.34

    คุณกิจจาให้สัมภาษณ์ รายการ พารู้พารวย วันที่ 10/11/2562
  • CHIC REPUBLIC พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขา ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 จากทางรัฐบาลอย่างเข้มงวด

    2021-08-31T07:36:25.563

    CHIC REPUBLIC พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขา ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 จากทางรัฐบาลอย่างเข้มงวด