การรับประกันสินค้า

รับประกัน

สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านมีประกัน 1 ปี

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน (Home Accessories) สามารถเปลี่ยนและคืนสินค้าได้นับจากวันที่รับของไม่เกิน 7 วัน กรุณานำใบเสร็จและสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนคืนติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ทุกสาขา

กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) เมื่อสินค้าไปส่งที่บ้านของท่าน แนะนำให้คุณลูกค้าตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้าทุกครั้ง ในกรณีพบว่าสินค้าได้รับความเสียหายกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยทันทีเพื่อทำการแก้ไขการสั่งซื้อต่อไป