ข่าวสารรักโลกสุด CHIC สไตล์ ‘Chic Republic’ โซล่ารูฟโฮมแฟชั่นสโตร์ชั้นนำ

รักโลกสุด CHIC สไตล์ ‘Chic Republic’ โซล่ารูฟโฮมแฟชั่นสโตร์ชั้นนำ

               ปัญหาภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ หลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกได้ว่าในช่วงหลังมานี้ โลกของเราได้ส่งสัญญาณเตือนออกมาให้เราได้รับรู้มากยิ่งขึ้น ทั้งอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นผิดปกติ และปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยตรง ‘Chic Republic’ เป็นผู้นำด้านโฮมแฟชั่นสโตร์ในไทยที่มีความตระหนักรู้ในเรื่องสภาวะโลกร้อนอยู่เสมอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทั้ง Chic Republic, Rina Hey และ Ashley นั้นมีการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล แสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการรักษ์โลกและเห็นแก่ส่วนรวม

               ซึ่งในปัจจุบัน CHIC แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็ยังคงยึดแนวทางเพื่อส่วนรวมในการดำเนินธุรกิจ เพราะคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน แผนประหยัดพลังงานระยะยาวด้วยโซลาร์รูฟ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยมีการร่วมมือกับ KG Solar เพื่อช่วยลดโลกร้อน รักษ์โลก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ใน Carbon Credit ที่กำหนด

เป้าหมายลดโลกร้อนและ Carbon Credit

               ที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลทางธุรกิจ พบว่าภาคธุรกิจนับว่าเป็นตัวการสำคัญที่มีส่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก แต่แน่นอนว่า Chic Republic ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้แต่น้อย เราจึงตระหนักและมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายระยะยาวในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ ‘โซลาร์รูฟเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เอง เพราะเราหวังที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและเป็นการรักโลกของเรา อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโจทย์ Carbon Credit ด้วย

               เพราะ Carbon credit ช่วยจำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ธุรกิจสร้างขึ้น ทำให้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศน้อยลง นับว่าเป็นการช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง โดยปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้จะได้รับการรับรองและจัดการเป็นเครดิตคาร์บอน ซึ่งสามารถซื้อหรือขายได้ในตลาดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สร้างประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมได้รับรายได้จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อเป็นกลไกที่กระตุ้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แนวคิดติดตั้ง โซลาร์รูฟ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

               Chic Republic ร่วมมือกับ KG Solar ผู้นำด้านโซลาร์ครบวงจรในประเทศไทย มีมาตรฐาน และรองรับความปลอดภัย ซึ่งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของศูนย์การค้าของเรานั้น เพื่อใช้ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานภายในอาคารเอง โดยโซลาร์รูฟเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งพลังงานที่หมุนเวียน KG Solar ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีประสิทธิภาพสูงและมีแนวคิดที่รักษ์สิ่งแวดล้อมไปในทางเดียวกันกับ CHIC นั่นเอง

ซึ่งตอนนี้ Chic Republic ได้ทำการเริ่มต้นติดตั้งโซลาร์รูฟกว่า 4 สาขาแล้ว ได้แก่ สาขารามอินทรา, สาขาบางนา, สาขาราชพฤกษ์ และสาขาพัทยา เพื่อเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้า เพราะโซลาร์รูฟจะช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกให้กับโลก รับรองได้ว่าการติดตั้งโซลาร์รูฟจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้และเป็นการรักโลกที่ทางธุรกิจ Chic Republic ได้คิดไตรตรองมาเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างดี

ทำไม Chic Republic ถึงเป็นธุรกิจที่ใส่ใจโลก?

  1. การรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

แน่นอนว่าผู้คนในสังคมกำลังเผชิญกับหลายประเด็นสำคัญ เช่น สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวนขยะมหาศาล และอื่น ๆ อีกมากมาย เราจึงอยากเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใส่ใจโลกมากขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยแก้ไขหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขประเด็นเหล่านี้ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญและการสนับสนุนในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ร่วมกัน

  1. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Chic Republic มองลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัว เราจะเห็นแก่ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ซึ่งลูกค้าในยุคปัจจุบันนั้นมีความตระหนักสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบทางสังคม ธุรกิจที่ใส่ใจโลกสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพ แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น้อยที่สุด ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้

  1. ความยั่งยืนทางธุรกิจ

การใส่ใจโลกเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนทางธุรกิจ เมื่อธุรกิจดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จะช่วยให้ธุรกิจเกิดความเสถียรและมั่นคงในระยะยาว โดยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบทางสังคมอยู่เสมอ

  1. การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

การทำธุรกิจที่ใส่ใจโลกช่วยให้ธุรกิจเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เพราะได้รับความนับถือจากลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจได้รับความไว้วางใจและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งในตลาด อีกทั้งยังช่วยเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมภาคธุรกิจได้ใส่ใจโลกมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม Chic Republic, Rina Hey และ Ashley จะพยายามคิดและวางแผนเพื่อเป็นธุรกิจที่ใส่ใจโลกและทำเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ สิ่งที่เรามีอยู่เราจะพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนสิ่งใหม่ ๆ ที่เราสามารถศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได้ เราก็จะยินดีทำเพื่อให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่และลูกค้าของเรามีความสุขอยู่คู่กับ CHIC ไปนาน ๆ