Newsรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO)

รายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO)

รายละเอียดการจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชนชนเป็นครั้งแรก (IPO) – CHIC

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย :

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูบแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)” และ “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)” 

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย :

ไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ (Par) :

0.50 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) :

0.45 บาทต่อหุ้น (ตามมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หารด้วยจำนวนหุ้นหลังจากที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวนทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย :

อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ราคาเสนอขาย :

อยู่ในระหว่างการพิจารณา

มูลค่าการเสนอขาย :

อยู่ในระหว่างการพิจารณา

หมวดธุรกิจ :

พาณิชย์

ตลาดรอง :

mai

ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม :

บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) /
นาง วันทนา เพชรฤกษ์วงศ์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอนอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวขนาดใหญ่ (Stand Alone) ภายใต้สินค้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์หลัก (House Brand) ของบริษัทฯ ได้แก่ “ชิค รีพับบลิค (CHIC Republic)” “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)” และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศภายใต้แบรนด์ “แอชลีย์ (Ashley)” และสินค้าแบรนด์อื่น ๆ ผ่านช่องทางหน้าร้านค้าของบริษัทฯ และช่องทางออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 6 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาภายในประเทศจำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม สาขาพัทยา สาขาบางนา สาขาราชพฤกษ์ สาขารามอินทรา และสาขาต่างประเทศจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขากัมพูชา

ทั้งนี้ สามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

ธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอนครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวขนาดใหญ่ (“Stand Alone”) ภายใต้แนวคิด “Home Fashion Living” การอยู่อาศัยไม่ใช่เพียงเพื่อการพักอาศัยเพียงอย่างเดียว แต่อยู่อย่างมีสไตล์ มีรสนิยม และมีดีไซน์ หรือ “Living is not just to live but to live Fashionably” บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเทรนด์ และให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added) ให้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) มากขึ้นตามกลยุทธ์ O2O (Offline to Online และ/หรือ Online to Offline) ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ลูกค้ายังคงเข้ามาเยี่ยมชมหน้าร้านเพื่อสัมผัสสินค้า และทดลองเฟอร์นิเจอร์ก่อนจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การขายผ่านหน้าร้านก็เป็นการเพิ่มยอดขายและยังคงเป็นช่องทางจำหน่ายหลักของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี และบ่อยครั้งที่ลูกค้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านแล้วไปสั่งซื้อทางออนไลน์ หรือในทางกลับกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ช่องทางของบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.chicrepublicthai.com, www.rinahey.com, https://store.ashleyfurniturehomestore.co.th Facebook: Chic Republic และ Line@chicrepublic ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada, NocNoc, Central Online และ JD Central

 ธุรกิจงานโครงการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งสำหรับงานโครงการภายในประเทศ ซึ่งมีลักษณะสัญญาในรูปแบบสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งโครงการ โดยมีลักษณะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบติดผนัง (Built in) เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture) และสินค้าตกแต่งบ้านให้กับโครงการรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการห้องชุด คอนโดมิเนียม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้มากขึ้น โดยจะขยายกลุ่มลูกค้าโครงการแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ลูกค้ากลุ่มโรงแรม และกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล เป็นต้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น และทำให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ซึ่งจะมีทั้งสินค้าที่จำหน่ายผ่านทางช่องทางหน้าร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ ชิค รีพับบลิค (CHIC Republic) หรือ รีน่า เฮย์ (Rina Hey) และสินค้าที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโครงการนั้น ๆ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอแบบงานตามความต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการ

 ธุรกิจให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจร

ในเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการและเป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้หน่วยธุรกิจใหม่ ชื่อ “Chic Design Studio” ซึ่งมีลักษณะสัญญาในรูปแบบสัญญาจ้างตกแต่งห้องชุดเป็นรายห้อง โดยเป็นการให้บริการในลักษณะ Turnkey Service โดยให้บริการออกแบบภายใน (Interior Design) รับเหมางานตกแต่งภายใน จัดหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งโดยมีลักษณะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบติดผนัง (Built in) เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture) และสินค้าตกแต่งบ้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่ต้องการตกแต่งห้องพัก หรือต้องการปรับปรุงที่พักอาศัยใหม่ (Renovate) เช่น คอนโดมิเนียม บ้าน ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม เป็นต้น

 

ธุรกิจให้บริการให้เช่าและรับจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโดย Stylist / Interior Designer

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการและเป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการให้บริการให้เช่าและรับจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโดย Stylist / Interior Designer แบบครบวงจร โดยการให้บริการให้เช่าและรับจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโดย Stylist / Interior Designer โดยเป็นการให้บริการแบบ One-Stop Solution for Furniture & Prop Rental & Styling ภายใต้ “Chic Rent In Style” เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเช่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ตัวอย่างเช่น 1) บริษัทรับจัด Event ต่าง ๆ ที่ต้องการเช่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในการจัดงาน Event เป็นระยะเวลาสั้น ๆ  2) บริษัทรับออกแบบและตกแต่ง และ/หรือ นักออกแบบอิสระที่มีความต้องการเช่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพื่อจัดตกแต่งให้ลูกค้าดูเป็นห้องตัวอย่าง และถ่ายรูปห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่จัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำเป็นชิ้นงานในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หรือนำเสนอให้กับลูกค้า 3) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้องการเช่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพื่อทำเป็นห้องตัวอย่างให้ลูกค้าเลือกชม และ 4) เจ้าของห้องเช่า เจ้าของคอนโดมิเนียมที่ต้องการเช่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพื่อจัดตกแต่งให้ลูกค้าดูเป็นห้องตัวอย่าง และถ่ายรูปเพื่อทำเป็นชิ้นงานในการนำเสนอขายให้กับลูกค้าทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดย Chic Republic ให้บริการเช่าและรับจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพพร้อมการจัดส่งสินค้าและติดตั้งในราคาที่สมเหตุสมผล  รวมถึงการให้บริการถ่ายรูปโดยทีมงานมืออาชีพ ทำให้ลูกค้าทำงานได้คล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และไม่ต้องมีภาระในการบริหารจัดการเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ซื้อมาแล้วอาจจะใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็ต้องซื้อใหม่ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

 ธุรกิจการให้บริการพื้นที่เช่า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการพื้นที่เช่า โดยแบ่งพื้นที่ให้เช่าภายในอาคารสาขาของบริษัทฯ สำหรับการมีร้านค้าเช่าต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของบริษัทฯ มากขึ้น รวมถึง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางหน้าร้านค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ การแบ่งพื้นที่ภายในสาขาของบริษัทฯ ให้เช่าแก่ร้านค้ายังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีการประกอบธุรกิจที่ตรงกับแนวคิดของบริษัทฯ คือ มีสไตล์ มีรสนิยม มีดีไซน์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Uniqueness)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ : 1. คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี ซึ่งเท่ากับ 1,000 ล้านหุ้น

                   2. คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Fully diluted) ซึ่งเท่ากับ 1,360 ล้านหุ้น

หมายเหตุ: 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการปี 2563 – 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท โดยดำเนินการจ่ายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อ้างอิงการคำนวณบนตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 9.78 และ 2.05 เท่า ตามลำดับ

สามารถดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ -> https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=338382&lang=th

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ :

นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน

ที่อยู่:

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ :

025147111 ต่อ 7118

E-Mail Address  :

ir@chicrepublicthai.com