งานแถลงข่าวประจำปี 2559

25
ก.ค. 2559

งานแถลงข่าวประจำปี 2559 นำทัพโดยคุณกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการบริหารธุรกิจของชิค รีพับบลิคในปัจจุบันและอนาคต 

Top